SRM-technology.eu
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) soyer.pro
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel./Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)srm-technology.eu

 Link to :   www.soyer.co   -   www.soyer.info.pl   -   www.heinz-soyer.pl   -   www.dziembowski.pl   -   www.srm-technology.eu   -   www.soyer.pro 

PL  |  GB  |  DE  |  ES  |  FR  |  IT  RU

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
SRM-technology.eu
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) soyer.pro
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 322 380 680  |  Fax: (+48) 322 380 680 | Email: compart(@)srm-technology.eu

 Link to :    www.soyer.co    -    www.soyer.info.pl    -    www.heinz-soyer.pl   - 

www.dziembowski.pl    -    www.srm-technology.eu    -    www.soyer.pro 

PL  |  GB  |  DE  |  ES  |  FR  |  IT  |  RU  

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu

ZAWSZE O KROK Z PRZODU

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
KORZYŚCI ZASTOSOWANIA  METODY  SRM  W  SKRÓCIE Innowacyjny,     opatentowany     proces     zgrzewania kołków   metodą   SRM®   (nr   patentu:   10   2004   051 389)     otwiera     nowe     możliwości     zastosowania, szczególnie      w      dziedzinie      zautomatyzowanych systemów    zgrzewania    kołków    i    zastępuje    wiele konwencjonalnych   metod   łączenia   mechanicznego oraz   spawania.   Umożliwia   przypawanie   kołków   przy stosunku   grubości   blachy   do   średnicy   trzpienia   1:10 zamiast wcześniejszego 1:4. Nowa technologia daje także oszczędność energii do 70%   w   porównaniu   do   konwencjonalnego   procesu zgrzewania    kołków.    Ponieważ    nie    ma    potrzeby stosowania        ceramicznych        pierścieni        jako pomocniczych   materiałów   spawalniczych,   oszczędza się      zasoby,      a      koszty      utylizacji      odpadów spawalniczych są znacznie zmniejszone.
Dalsze zalety to:  Mniejsze wypalanie śrub   Nie ma przeszkadzającego kołnierza ani odprysków spawalniczych   Gwint śruby może być użyty aż do powierzchni materiału podstawowego   Ciągłe połączenie śrub   Nie ma przedmuchu  Mniejsze odkształcenie materiału 60% mniejsza głębokość penetracji  60% krótszy czas przypawania   70% mniejsze zużycie energii